Nieuwsupdate zomer 2022

Vier Zeeuwse scholen krijgen bijdrage uit stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit


Het Calvijn college in Krabbendijke, het Calvijn college in Tholen, CBS Op Dreef in Bruinisse en De Horizon in Rilland krijgen een financiële bijdrage uit de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. 
 

Met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen scholen makkelijker werken aan structurele aandacht voor het thema relaties en seksualiteit. Naast een financiële bijdrage ontvangen de scholen ondersteuning en kunnen zij gebruikmaken van handige informatie, tools en erkende Gezonde School-activiteiten. Schooladviseurs van de GGD begeleiden de scholen hierbij. Afgelopen jaar hebben wij voortgangsgesprekken, ouderavonden, trainingen en een themamiddag georganiseerd. 

Vignet Gezonde School
In totaal zijn nu 43 Zeeuwse scholen bezig met het thema gezonde relaties en seksualiteit. Waarvan 20 scholen in de afrondende fase zitten. Deze scholen kunnen het vignet Gezonde School aanvragen.  Dit is een kwaliteitskeurmerk waarmee de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School mag noemen.

Lees meer over Gezonde School op de website GGD Zeeland. 

Eerste Hulp na Online Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 


Wist je dat je bij het Centrum Seksueel Geweld ook terecht kunt als je online seksueel geweld hebt meegemaakt? Het Centrum Seksueel Geweld heeft hiervoor het stappenplan ‘Eerste Hulp na Online Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’. Dit stappenplan richt zich op jongeren van 8 tot 18 jaar die korter dan zeven dagen geleden online seksueel grensoverschrijdende gedrag hebben meegemaakt. Zoals non-consensual sexting, shame sexting, wraakporno, sextortion en grooming. 

Bel voor hulp en/of advies 0800-0188 of chat met een van de professionals via: www.chatmetcsg.nl. Je kunt zo vaak bellen of chatten als je wilt. Dit is gratis en je hoeft je naam niet te zeggen. Het Centrum Seksueel Geweld is er om jou te helpen! 

 Bekijk de website van Centrum Sexueel Geweld

Even voorstellen: twee nieuwe collega’s in ons team Nu Niet Zwanger  

We hebben twee nieuwe collega’s aan ons team Nu Niet Zwanger toe mogen voegen: Renee Klaassen en Tjaak Takens. Renee is projectleider en Tjaak inhoudelijk coördinator. Welkom, Renee en Tjaak!

Nu Niet Zwanger (NNZ) is een programma dat mensen in kwetsbare omstandigheden ondersteunt bij het maken een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Daarnaast biedt NNZ hulpverleners concrete middelen om hun cliënten in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. 

JGZ verpleegkundige Isabelle van de Vrede, werkt ook als inhoudelijk coördinator voor NNZ en met de twee nieuwe collega’s is het team weer compleet. Wij gaan vol enthousiasme aan de slag! 

Meer informatie over NNZ? Stuur dan een email naar: nunietzwangerzeeland@ggdzeeland.nl

Patiënten doorverwijzen naar abortuskliniek ZEAZ 

Je kunt als (huis-)arts, verloskundige en keuzehulpverlener, patiënten die denken aan een zwangerschapsafbreking verwijzen naar de abortuskliniek ZEAZ. De kliniek behandelt vrouwen die tot 13 weken zwanger zijn. Ook bij twijfel, omtrent een zwangerschapsafbreking, is het mogelijk patiënten te verwijzen. ZEAZ werkt hiervoor samen met een verpleegkundig specialist van de GGD en de FIOM.

Verwijsbrief
Graag willen we (huis-)artsen, verloskundigen en keuzehulpverleners er op wijzen dat we een verwijsbrief adviseren met de eerste datum dat een patiënte heeft aangegeven te twijfelen over de zwangerschap. Deze verwijzing moet geschreven zijn door een arts en de verwijzing moet aangeven op welke datum de patiënte haar eerste twijfels heeft uitgesproken. In Nederland hebben we nog steeds te maken met de wettelijke bedenktijd van 5 dagen tussen het eerste gesprek en de behandeling, voor een zwangerschap vanaf 6 weken en drie dagen.  

Vragen?
Huisartsen die een verwijsbrief meegeven aan de patiënten, zullen nagenoeg al deze patiënten terug zien of horen voor een nacontrole. Huisartsen kunnen voor vragen hierover contact opnemen via: verwijzers@zeaz.nl. Indirect zijn wij ook wel nieuwsgierig of huisartsen veel patiënten terug horen of zien voor de nacontrole. Wij adviseren om altijd een zwangerschapstest voorafgaand aan de nacontrole te doen.  

Bekijk de website van Abortuskliniek Zeeland | Zeeuwse Abortuszorg (ZEAZ)  

Training Girls Talk

In samenwerking met het SMWO in Goes geven wij Girls talk (+) trainingen. Girls’ Talk is een programma voor meiden (14 tot 21 jaar) die een verhoogde kans lopen op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen.  

De training kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. De meisjes praten met hun trainster over hun ervaringen. Ze leren bewust kijken naar hun gedragingen en de risico’s die ze lopen. Ze leren grenzen stellen, goede keuzes maken en zich weerbaar opstellen tegenover (foute) vriendjes. De training kan preventief worden ingezet of om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Na afloop zijn de meiden zelfstandig in staat om onbedoelde zwangerschap te voorkomen.  

Ze lopen minder risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen thema, zoals onder andere: 

– je lichaam
– leuke jongens en versieren
– contacten op het internet
– prettige seks en veilige seks
– grenzen aangeven
– voorkomen en omgaan met vervelende ervaringen

Ken jij iemand die ook mee wil doen aan de training? Voor vragen of aanmelden neem je contact op met de trainers via cursussen@smwo.nl of bel of app ons op 06 53762754 

Keuzehulpgesprekken: wat als je onbedoeld zwanger bent? 

Als je zwanger bent terwijl je dit niet hebt gepland kan dit een schok zijn. Misschien weet je meteen welke keuze je wil maken, of twijfel je. Het is belangrijk dat je weet welke keuzes je hebt en wat deze inhouden, zodat je een keuze kunt maken die past bij jou en je toekomst. 

Je kunt erover praten met je partner, met je familie of met vrienden. Maar wat als dat niet zo vanzelfsprekend is? Of als jij en je partner hier allebei heel anders tegenaan kijken? Een gesprek met een hulpverlener kan helpen. De hulpverlener helpt om de verschillende keuzes in kaart te brengen. Twee medewerkers van de afdeling Seksuele Gezondheid en een medewerker van de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn geschoold door het FIOM (specialist op gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen) en voeren de keuzehulpgesprekken.  

Vanaf januari 2022 tot en met juni 2022 zijn in totaal 25 keuzehulpgesprekken gevoerd. Hiervan zijn 16 gesprekken aangevraagd door de abortuskliniek in Zeeland (ZEAZ). De overige gesprekken waren op eigen initiatief, door de verloskundige of door de huisarts aangevraagd. Een afspraak kan per e-mail gemaakt worden via: soa@ggdzeeland.nl of door te bellen naar 0113-249400. De afspraak mag ook gemaakt worden door een hulpverlener.

Kijk voor meer informatie op de website van het FIOM.