Seksuele gezondheid, iedereen helpt mee.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van de seksuele ontwikkeling van hun kind. Daarnaast hopen we dat (zorg)instellingen en onderwijs ook werken aan een klimaat waarin er over seks, relaties, diversiteit en veiligheid gepraat mag en kan worden.  Zo werken we gezamenlijk aan een stevige gezonde basis voor de seksuele gezondheid van jong en oud.

Kinderen en jongeren krijgen seksuele vorming van ouders, school, internet, sociale media en televisie mee. Ons doel is om kinderen en jongeren zich positief te laten ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak. Hierdoor kunnen ze (later) prettige, gewenste, veilige en gelijkwaardige seksuele relaties aangaan.

Ouders

Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om seksualiteit te bespreken. Ouders kunnen vragen stellen aan de jeugdverpleegkundigen en artsen van de afdeling jeugdgezondheidszorg.  Om je kind zo goed mogelijke informatie te geven bestaan er verschillende informatieve websites.