https://www.zeaz.nl/

De Wegwijzer Seksuele Gezondheid Zeeland (WSGZ) is een initiatief van zorgprofessionals in Zeeland op het gebied van seksuele gezondheid. Al deze professionals vinden  kwaliteit, samenwerking en toegankelijkheid van zorg rondom seksuele gezondheid belangrijk. Initiatiefnemers in 2019 zijn het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG), Stichting Zeeuwse Abortuszog (ZEAZ) en GGD Zeeland; afdeling Seksuele Gezondheid. De WSGZ is een samenwerkingsverband, iedere partij biedt afzonderlijk en samen hoogwaardige zorg vanuit de eigen organisatie. Met de informatie op deze website willen we  een compleet beeld bieden van wat er in Zeeland mogelijk is op het gebied van seksuele gezondheidszorg en hoe die zorg bereikbaar is. De zorg aanbieders werken kostendekkend en zonder winstoogmerk.

Lees deze wegwijzer als een sociale kaart voor jezelf en jouw cliënten/patiënten. We proberen een compleet aanbod weer te geven. Mocht  je belangrijke informatie missen of andere suggesties hebben over verbetering van de website of de zorg in het algemeen dan staan wij daar voor open.

Mailt u uw opmerkingen naar info@wegwijzerseksuelegezondheid.nl je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.