Iedereen is anders, iedereen is gelijk

Seksuele diversiteit gaat over al die verschillende vormen waarmee mensen uiting geven aan hun seksualiteit. Genderdiversiteit gaat over al die vormen waarmee mensen uiting geven aan hun gender. Dit kan breder zijn dan het man of vrouw onderscheid.

Heteroseksualiteit is in onze maatschappij de norm. De LHBTI groep kan afwijkend  zijn van de norm en zij kunnen in het dagelijks leven daar hinder van ondervinden. LHBTI personen hebben volgens onderzoek meer last van uitsluiting, negatieve reacties, pesten en suïcidaliteit.  Gelukkig gaat het goed met een groot deel van de LHBTI personen en hebben zij te maken met een accepterende omgeving. Maar als dat niet zo is of er is geen netwerk waar men met anderen kan praten over de problemen is het fijn dat er professionele hulp te vinden is.

Regionaal is er in Zeeland:

  • www.lhbtnetwerkzeeland.nl  
    Op deze website is een sociale kaart te vinden die aangeeft welke organisaties in Zeeland bestaan die wat voor LHBTI ers kunnen betekenen.
  • www.adbzeeland.nl
    Anti discriminatie Bureau Zeeland. Hier kunt u meldingen doen van discriminatie in algemene zin.
  • www.coczeeland.nl  
    Het COC Zeeland is de belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en acceptatie van de LHBT (Lesbisch, homo, biseksueel, transgender) -gemeenschap in Zeeland en de verworven rechten bewaakt.