Zorg- en jeugdinstellingen

In alle zorginstellingen waar mensen bij elkaar komen/wonen zou het goed zijn als er beleid is rondom het onderwerp seksualiteit. Omdat het een deel is van ieders leven ook al woon of verblijf je intramuraal. Beleid betekent dat je hebt nagedacht over vragen als; kunnen mensen bij ons terecht met vragen, wat is onze visie op seks, mogen er tussen bewoners relaties ontstaan, hoe gaan we om met wensen en grenzen.

Mocht je daar interesse in hebben neem voor advies contact op met de afdeling seksuele gezondheid van de GGD. E-mail naar: sense@ggdzeeland.nl. Of bestudeer eerst de website van www.seksindepraktijk.nl