Onderwijs

Wij zijn groot voorstander van de Gezonde School aanpak. Met deze aanpak is het mogelijk om thematisch gezonde leefstijl te bevorderen. De aanpak is geschikt voor basisonderwijs, voortgezet en MBO. Het is een doelgerichte en duurzame aanpak waarmee een gezonde leefstijl aandacht krijgt. De aanpak per thema loopt ook in fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dat doet je samen met leerlingen, leraren en ouders. Zo vergroot je de betrokkenheid bij uw school. De gezonde school aanpak biedt de kans om thematisch belangrijke onderwerpen aan te pakken, zonder onderwerpen over het hoofd te zien. Per thema wordt gewerkt aan 4 pijlers namelijk: educatie, signaleren, omgeving en beleid. Door aan alle peilers aandacht te besteden wordt de aanpak efficiënt en effectief.

Een van de thema’s binnen de gezonde school aanpak is het thema “relaties en seksualiteit”. Niet alle ouders voelen zich bekwaam om hun kinderen te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, zij beginnen soms te laat of zijn niet volledig in de informatie die zij geven. Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, maar deze is vaak te eenzijdig, niet juist of te beperkt. Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De school kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Lesmethoden en interventies

Er bestaan talloze programma’s die op het gebied van seksuele gezondheid aangeboden worden. Er is een overzicht van effectieve interventies beschikbaar ( zie tabel hieronder). Per pijler wordt onderscheid gemaakt in de aanbevolen interventies. Een lespakket is meer gericht op educatie terwijl het Vlaggensysteem onderstunt bij het signaleren van problematiek. Wat voor uw school of groep geschikt is, is maatwerk. Soms wordt er op school bijvoorbeeld al aandacht besteed aan educatie van leerlingen maar is er minder aandacht voor ouderbetrokkenheid. Wat zou nog nodig zijn als aanvulling, de jeugdverpleegkundige of gezonde school adviseur denkt graag mee.

U wilt advies?
Mail naar: gezondeschool@ggdzeeland.nl

In onderstaande tabel (www.loketgezondleven.nl  interventieoverzichten,2020) ziet u enkele interventies beschreven die wij relatief vaak adviseren. De interventies in de tabel zijn slechts een greep uit het totaal aanbod. De interventies passen goed bij de gezonde school aanpak.  Andere belangrijke hulpbronnen zijn www.seksuelevorming.nl  of www.gezondeschool.nl