Nieuwsupdate najaar 2021

 

Abortuskliniek Zeeland | Zeeuwse Abortuszorg (ZEAZ)

Bekijk de website van ZEAS.

Graag willen we huisartsen, maar ook verloskundigen en keuzehulpverleners er op wijzen dat we een verwijsbrief adviseren met de eerste datum dat een patiënte heeft aangegeven te twijfelen over de zwangerschap. Deze verwijzing moet geschreven zijn door een arts en de verwijzing moet de aangeven op welke datum de patiënte haar eerste twijfels heeft uitgesproken. In Nederland hebben we nog steeds te maken met de wettelijke bedenktijd van 5 dagen tussen 1e gesprek en behandeling, voor een zwangerschap vanaf 6 weken en drie dagen. Als een patiënte niet naar de huisarts wil of kan, kunnen zij ook contact opnemen met ZEAZ om het eerste gesprek met onze arts te hebben. De bedenktijd is niet nodig als men op de dag van de afspraak met ZEAZ maximaal 6 weken en twee dagen zwanger is.

Huisartsen die een verwijsbrief meegeven aan de patiënten, zullen nagenoeg al deze patiënten terug zien of horen voor een nacontrole. Onze vraag is of huisartsen omtrent hierover nog vragen hebben. Zij mogen contact opnemen via: verwijzers@zeaz.nl

Indirect zijn wij ook wel nieuwsgierig of huisartsen veel patiënten terug horen of zien voor de nacontrole. Wij adviseren om altijd een zwangerschapstest voorafgaand aan de nacontrole te doen en checken dit tijdens de nacontrole (persoonlijk of telefonisch)

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Bekijk de website van CSG.

Afgelopen maand heeft CSG in samenwerking met ZorgSaam en Adrz het online symposium ‘Seksueel geweld! En nu?’ Do’s en don’ts georganiseerd. Het programma bestond uit workshops over diverse thema’s gerelateerd aan seksueel geweld zoals politie en zedenzaken, letsel bij seksueel misbruikte kinderen en ouderen als slachtoffer van seksueel geweld. Bekijk het programma ovan het symposium op de website van Emergis.

Heeft u als professional vragen over seksueel geweld of wilt u meer weten over het symposium? Neem dan contact via het contactformulier van CSG.

GGD Zeeland

Team Seksuele Gezondheid. Bekijk de website van GGD Zeeland.

Keuzehulpgesprekken

Door Iris Morauw, verpleegkundige in opleiding tot specialist.

Cijfers

Tot november 2021 zijn er bij GGD Zeeland in totaal 30 keuzehulpgesprekken gevoerd. Van het totaal was 60% (18 gesprekken)  aangevraagd door hulpverleners van ZEAS. De overige gesprekken waren op eigen initiatief, verloskundige of huisarts aangevraagd.

Keuzehulpgesprekken in de praktijk

Wat als je onbedoeld zwanger bent? Je kunt erover praten met je partner, met je familie of met vrienden. Maar wat als dat niet zo vanzelfsprekend is? Of als jij en je partner hier allebei heel anders tegenaan kijken? Een gesprek met een hulpverlener kan helpen. De hulpverlener helpt om de verschillende keuzes in kaart te brengen. Twee medewerkers van de afdeling Seksuele Gezondheid zijn geschoold door het FIOM en voeren de keuzehulpgesprekken. Een afspraak kan per e-mail gemaakt worden via: soa@ggdzeeland.nl of bel naar 0113-249400. De afspraak mag ook gemaakt worden door een hulpverlener. Kijk voor meer informatie op de website van het FIOM.

SOA cijfers 2018 – 2021

Door Hetty Koppenaal, sociaal geneeskundige.

In coronatijden staat veel stil maar seks en SOA gaan hun eigen gang in onze GGD populatie. We zien een toename van gonorroe en in 2020 en 2021

We zien in 2020 en 2021 een toename van de vindpercentages. Het lijkt er op dat mensen als ze komen ook vaker terecht komen. Mogelijk een gevolg van de corona pandemie.

We zien een toename van syfilis. Deze toename zien we in de MSM groep. HIV en LGV zijn stabiel laag.

De thuistesten gaan tijdens corona gewoon door. Als de huidge voortzet in 2021 komen we iets lager uit dan in 2020.

PrEP maakt het verschil

Door Leo Meijaard, verpleegkundige team Seksuele Gezondheid.

De laatste jaren loopt het aantal HIV besmettingen in Nederland gestaag terug. In 2020 kwamen er 411 geregistreerd HIV besmettingen bij, dat was 10 jaar geleden nog jaarlijks een veelvoud van dit aantal. En alhoewel iedere besmetting er natuurlijk een teveel is kunnen we spreken van goed nieuws.

De meeste nieuwe hiv-diagnoses worden gevonden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), zijn deze mannen plots veiliger gaan vrijen? Nee, dat lijkt onwaarschijnlijk. De oorzaak moet worden gezocht in het een pil die het verschil maakt: PrEP (preventieve expositie profylaxe), niet te verwarren met PEP (post expositie profylaxe)

PrEP wordt geslikt vóórdat iemand seksueel contact heeft met iemand die mogelijk een HIV -infectie heeft. PrEP pillen bestaan uit de hiv-virusremmers emtricitabine en tenofovir en zijn bedoeld om hiv-infectie te voorkomen. Je kunt PrEP dagelijks slikken of, voor degene die hun seksuele activiteiten kunnen plannen, een dag voor en twee dagen na de seks. Team Seksuele Gezondheid van de GGD ontvangt jaarlijks een  budget om aan mannen die hier belangstelling voor hebben PrEP uit te reiken. Ze betalen hiervoor een klein bedrag. Deze groep wordt een aantal malen per jaar op SOA getest en hun nierfunctie wordt in de gaten gehouden. Het liefst doen we dat in samenwerking met de huisarts, maar dat is niet altijd mogelijk. Kunnen deze mannen dan het condoom achterwege laten? Nee, dat is niet onze boodschap. Veilig vrijen blijft de leus, maar je kunt nu wel seks hebben zonder de angst voor een HIV-besmetting door bijvoorbeeld een klapcondoom. HIV moet de wereld uit en wij denken dat we met de verstrekking van PrEP op de goede weg zijn.

We zijn ontzettend blij met de Zeeuwse huisartsen die al PrEP voorschrijven. Heeft u als zorgprofessional vragen over PrEP? Neem dan contact op met de afeling Seksuele Gezondheid via soa@ggdzeeland.nl.

Gezonde School en het thema Relaties en seksualiteit

Lees meer informatie over Gezonde School op de website GGD Zeeland.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.

Volgens een stappenplan werkt de school aan een verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een Gezonde School adviseur van de GGD.

De school kiest zelf aan welk thema ze willen werken. Samen met collega’s, leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen kiest men doelen, acties en activiteiten. Zo zorgt men ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school. Volg het stappenplan Gezonde School en heeft de school één (of meer) thema op orde dan kan het vignet worden aangevraagd en laat men zien dat de school een Gezonde School is.

Gezondheidsbevordering heeft meer effect als een thema aandacht krijgt op de vier pijlers van Gezonde School:

  • Educatie –   de school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de rekenles, wiskundeles of Nederlands of Engels kan er aandacht zijn voor gezondheid. Zo zorgt de school ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
  • Schoolomgeving – de school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).
  • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Beleid – de school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Relaties & Seksualiteit

Dankzij subsidie vanuit het Rijk kunnen wij als GGD Zeeland in de periode najaar 2020 – zomer 2022 extra aandacht besteden aan het thema Relaties & Seksualiteit met als doel: meer scholen structureel in staat stellen om hun leerlingen en studenten te stimuleren om verantwoordelijk en respectvol om te gaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander.

Meer weten over dit project? Bekijk de factsheet Relaties en Seksualiteit.